Biểu phí và giá dịch vụ quốc tế áp dụng từ ngày 01/01/2019 theo quyết định 08-19/QĐ-CĐV ban hành ngày 15/12/2018.

Biểu phí và giá dịch vụ quốc tế

Biểu phí và giá dịch vụ nội địa áp dụng từ ngày 01/01/2019 theo quyết định 09-19/QĐ-CĐV ban hành ngày 15/12/2018.

Biểu phí và giá dịch vụ nội địa

Biểu phí và giá dịch vụ tàu RoRo áp dụng từ ngày 01/01/2019 theo quyết định 10-19/QĐ-CĐV ban hành ngày 15/12/2018

Biểu phí và giá dịch vụ tàu RoRo

 

Để biết thông tin về biểu cước vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Địa chỉ: Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng
Tel: 0225.3769955 / Fax:0225.3769946 / Hotline: 0225.3769955
Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn
Website: www.dinhvuport.com.vn

Code Psn Gratuit