Để biết thông tin về biểu cước vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Địa chỉ: Đông Hải - Hải An - Hải Phòng
Tel: 0313.769955 / Fax:0313.769946 / Hotline: 0313.769955
Email: kinhdoanh@dinhvuport.com.vn
Website: www.dinhvuport.com.vn

Code Psn Gratuit