Tháng thứ 4 liên tiếp, lãi suất cơ bản giữ ở mức 8%

(Dân trí) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 8%/năm. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp (kể từ ngày 1/12/2009), lai suất cơ bản được giữ ổn định ở mức này.

Theo Quyết định số 353/QĐ-NHNN ngày 25/2/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 134/QĐ-NHNN ngày 25/1/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Lãi suất huy động bằng VND ít biến động. Các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục huy động kỳ hạn tuần với mức lãi suất từ 8 - 9%/năm ở nhóm NHTM nhà nước và 10 - 10,49%/năm ở nhóm NHTM cổ phần.

Bên cạnh đó, nhiều NHTM tiếp tục áp dụng các hình thức khuyến mại trong huy động như tặng quà, mừng tuổi bằng tiền mặt hoặc cộng thưởng lãi suất.

An Hạ

Code Psn Gratuit