Vừa tăng giá điện vừa áp dụng “giờ cao điểm sáng”

(Dân trí) - Không chỉ điều chỉnh tăng giá điện ở mức 6,8%, Bộ Công Thương cho biết, năm 2010 sẽ tiếp tục áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng và bãi bỏ việc giảm giá cho các đơn vị sản xuất 1 ca.
 

Do tăng 1.280 tỷ đồng chi phí đầu vào

Về đề án giá bán điện năm 2010, Thủ tướng Chính phủ kết luận: việc điều chỉnh giá bán điện là thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển các mặt hàng sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và thực hiện lộ trình điều chỉnh giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012.

Tại Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê duyệt về mức điều chỉnh giá bán điện bình quân năm 2010 bắt đầu thực hiện từ 1/3/2010 là 1.058 đồng/kWh, tăng 6,8% so với giá điện bình quân thực hiện năm 2009.

Giá than sản xuất điện năm 2010 tăng 47% đối với than cám 4b và 28% đối với than cám 5 so với giá than năm 2009. Theo tính toán của Bộ Công Thương, mức tăng trên sẽ làm tăng chi phí đầu vào cho ngành điện khoảng 1.280 tỷ đồng.

Lý giải cho việc điều chỉnh giá điện năm 2010, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định các yếu tố đầu vào hình thành giá điện đều tăng cao trong năm 2009 và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2010.

Trong đó phải kể đến là tỷ giá ngoại tệ tăng cao (từ 17.000 VND/USD vào thời điểm tính toán giá điện 2009 lên đến 18.470 vào tháng 12/2009) làm tăng chi phí sản xuất và mua điện gần 800 tỷ đồng. Giá dầu DO, FO tăng 16% và 29% so với tính toán (tăng chi phí phát điện 156 tỷ đồng)…

Do các thông số đầu vào thay đổi, ước tính tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện cho toàn ngành riêng trong năm 2009 tăng 2.565 tỷ đồng so với phương án đã được duyệt.

Bởi vậy, nếu không điều chỉnh giá điện thì tình hình tài chính của ngành điện sẽ ở mức rất thấp, không đảm bảo cho huy động vốn cho đầu tư để đảm bảo ổn định cung cấp điện lâu dài.

Tiếp tục áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng

Từ 1/3/2010, giá bán điện sinh hoạt bình quân tăng 6,8%. Trong khi đó, giá bán điện cho các ngành sản xuất sẽ được điều chỉnh tăng 6,3%; giá bán lẻ điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh lần lượt có tỷ lệ tăng là 6,1% và 6,3%.

Đối với các hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ bằng cách áp dụng đồng loạt mức giá cho 50kWh đầu tiên vẫn được giữ nguyên bằng 600 đồng/kWh (vì đa số cán bộ công nhân viên chức và các hộ nghèo đều có mức sử dụng điện thấp).

Các mức giá của bậc thang tiếp theo sẽ được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn tương ứng, đảm bảo giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt bậc thang tăng 6,8%.

Về giờ cao điểm sáng, năm 2009 là năm đầu tiên áp dụng chính sách này. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong những tháng cuối năm 2009, Chính phủ đã cho phép giảm một phần giá điện giờ cao điểm sáng.

Tuy nhiên, theo thống kê đến hết ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương, sau 4 tháng thực hiện, chỉ có 1.497 đơn vị thực sự bị ảnh hưởng và đủ điều kiện được giảm giá, chiếm 3,74% tổng số đơn vị sản xuất trong cả nước.

Tổng sản lượng điện trong giờ cao điểm sáng được tính giảm giá trong khoảng thời gian này là 10,5 triệu kWh, tương ứng với việc giảm doanh thu bán điện là 3,86 tỷ đồng.

Bộ Công Thương nhận định mức ảnh hưởng trên là không nhiều. Bởi vậy, để thực hiện chính sách của Chính phủ về giá điện theo cơ chế thị trường, Bộ Công Thương cho biết, năm 2010 sẽ tiếp tục áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng và bãi bỏ việc giảm giá cho các đơn vị sản xuất 1 ca.

Lan Hương

Code Psn Gratuit