Một số hình ảnh của Cảng Đinh vũ

Một số hình ảnh hoạt động của Cảng Đình vũ

 

 

              

Ngày 01/12/2009 cổ phiếu của cảng Đình vũ chính thức được niêm yết trên sàn HOSE

 

Bãi chứa container

 

 Dịch vụ nâng hạ container 

 

 

                      Cần cẩu Mobile Crane sức nâng 100 tấn, tầm với 50m

 

Xếp dỡ hàng hóa tại cầu Cảng

 

Xe nâng vỏ container chuyên dùng xếp dỡ tại bãi container

 

 Bãi chứa container lạnh

 

 

Kho CFS 3600m2

 

 Dịch vụ lưu kho, bảo quản xếp dỡ hàng hóa trong kho

 

Hệ thống thủ tục cấp lệnh, quản lý container bằng tin học

 

Trạm cân điên tử 100 tấn

Cổng kiểm soát số 2 được tích hợp hệ thống giao nhận, kiểm tra cont tại cổng

Các tin khác

Code Psn Gratuit