Quyết định: Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2190/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với tổng kinh phí đầu tư của Quy hoạch đến năm 2020 khoảng 360-440 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, Thủ tướng cũng yêu cầu huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để phát triển cảng biển; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.
Việc quy hoạch nhằm bảo đảm thông quan được toàn bộ lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng miền bằng đường biển, tiến tới cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới trong hoạt động cảng biển. Dự kiến lượng hàng thông qua toàn bộ hệ thống cảng biển tại thời điểm năm 2015 vào khoảng 500-600 triệu tấn/năm; năm 2020 vào khoảng 900-1.100 triệu tấn/năm và tăng lên đến 2.100 triệu tấn/năm vào giai đoạn 2020.

Quy hoạch cũng xác định, trong nhóm cảng biển miền Bắc, cảng Hải Phòng sẽ là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế với các khu chức năng khác nhau; các cảng chuyên dùng như Đình Vũ, Cái Lân... sẽ đảm nhận vai trò vệ tinh trong hệ thống cảng Hải Phòng. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, cảng Nghệ An sẽ là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực; còn Cửa Lò, Sơn Dương, Vũng Áng sẽ là các bến chức năng. Khu vực Nam Trung Bộ, các Cảng Quy Nhơn-Bình Định và Vân Phong-Khánh Hòa là 2 cảng tổng hợp quốc gia phục vụ chủ yếu cho các khu công nghiệp và trung chuyển các sản phẩm dầu....

XEM TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI ĐÂY...

Nguồn: ĐCSVN online

Code Psn Gratuit