Tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 và 6 tháng năm 2010

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2010 như sau:

Số liệu Thống kê Hải quan Việt Nam - 15/07/2010 10:00 AM

I. Đánh giá chung.

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt 71,23 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 13,44 tỷ USD về số tuyệt đối). Trong đó, xuất khẩu đạt 32,47 tỷ USD, tăng 17% và nhập khẩu là 38,76 tỷ USD, tăng 29,1%. Thâm hụt thương mại hàng hoá trong hai quý đầu năm 2010 là 6,29 tỷ USD, bằng 19,4% kim ngạch xuất khẩu.

II. Xuất khẩu.

1.     Quy mô và tốc độ.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2010 đạt 6,32 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước, trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI xuất khẩu đạt 2,85 tỷ USD, tăng 9,1%.

Tháng 6/2010, 2 nhóm hàng dệt may và cao su đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch trong tháng với mức lần lượt là 136,1 triệu USD và 95,2 triệu USD.

Hết tháng 6/2010, Việt Nam có 9 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD là: hàng dệt may, dầu thô, hàng thủy sản, giày dép, gạo, gỗ & sản phẩm gỗ; đá quý, kim loại quý & sản phẩm, máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện và máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng. Nhìn chung các nhóm hàng này đều đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2009 (trừ gạo giảm 1,0% và đá quý, kim loại quý & sản phẩm giảm 40,9%). Tính đến hết tháng 6/2009, tổng trị giá của 9 nhóm hàng đạt trên 1 tỷ USD là 19,51 tỷ USD, chiếm 60,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

  1. Một số mặt hàng xuất khẩu chính.

Gạo: lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo trong tháng đạt 542 nghìn tấn và 233 triệu USD, với mức giảm tương ứng là 24,7% và 29,2% so với tháng 5. Tính đến hết tháng 6/2010, lượng gạo xuất khẩu đạt 3,46 triệu tấn, giảm 7,2% với mức kim ngạch đạt 1,73 tỷ USD, giảm 1,0% so với 6 tháng/2009.

Hai quý đầu năm 2010, Philippin tiếp tục là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu gạo của nước ta đạt 1,28 triệu tấn. Ăngola: 103 nghìn tấn, tăng 45,1%; Ghana: 76,8 nghìn tấn, tăng gần gấp 2 lần; Hồng Kông đạt 71 nghìn tấn, tăng gấp 2,5 lần; Trung Quốc: 64,7 nghìn tấn, tăng gấp 34 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô: lượng xuất khẩu dầu thô trong tháng là gần 858 nghìn tấn, tăng 16,1%, kim ngạch xuất khẩu đạt 498 triệu USD, tăng 12,2% so với tháng 5/2010. Tính đến hết tháng 6/2010, lượng dầu thô xuất khẩu của nước ta đạt 4,4 triệu tấn, giảm 44,7% và kim ngạch đạt 2,68 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2009.

Dầu thô của nước ta trong 6 tháng/2010 chủ yếu được xuất khẩu sang Ôxtrâylia với 1,77 triệu tấn, giảm 13,4%; sang Singapore: 780 nghìn tấn, giảm 43,7%; sang Malaysia: 485 nghìn tấn, giảm 60%; Trung Quốc: 341 nghìn tấn, giảm 35,4%; …

Hàng thủy sản: trong tháng 6, xuất khẩu thuỷ sản đạt 399 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Hết quý I, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam chỉ đạt 878 triệu USD, nhưng sang quý II kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,14 tỷ USD, tăng mạnh (30,1%) so với quý I. Tính chung 2 quý đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đạt 2,02 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong quý II/2010, thị trường EU dẫn đầu về nhập khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam với kim ngạch đạt 282 triệu USD, tăng 21,1% so với quý I. Tiếp theo là Nhật Bản đạt 215 triệu USD, tăng 40,4%; sang Hoa Kỳ đạt 191 triệu USD, tăng 45,1%...

 Hàng dệt may: Tháng 6, xuất khẩu hàng dệt may đạt 985 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 16% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2010, hàng dệt may của nước ta xuất khẩu đạt 4,82 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2009.

Hết quý II/2010, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam với kim ngạch và tỷ trọng xuất khẩu lần lượt là 2,75 tỷ USD và 57,1%; 777 triệu USD và 16,1%; 481 triệu USD và xấp xỉ 10% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Giày dép các loại: kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 483 triệu USD, tăng 16,2% so với tháng 5. Tính đến hết tháng 5/2010, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 1,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, thị trường EU là 807 triệu USD, tăng 0,4% và chiếm 45% xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 501 triệu USD, tăng 12,7%;  sang Nhật Bản đạt 63 triệu USD, tăng 22,5%; sang Mêxicô đạt 61,6 triệu USD, tăng 17,1%...

Cao su: lượng cao su xuất khẩu trong tháng đạt gần 58 nghìn tấn, tăng 141,1% so với tháng trước, nâng tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này  6 tháng đầu năm 2010 lên 239 nghìn tấn, giảm nhẹ 5,3% so với cùng kỳ năm 2009

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 6 tháng qua với 140 nghìn tấn, chiếm 58,6% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Tiếp theo là Hàn Quốc: 13,3 nghìn tấn, sang Malaixia: 11,6 nghìn tấn, sang Đài Loan: 11,4 nghìn tấn, sang Đức: 9,6 nghìn tấn, …

Hoá chất: tháng 6/2010, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hoá chất đạt 26,5 triệu USD, tăng 27,7% so với tháng 5/2010. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 6 tháng/2010 đạt 117 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần so với 6tháng/2009. Các thị trường chính nhập khẩu sản phẩm này của nước ta trong 2 quý đầu năm 2010 là Inđônêxia với 27,8 triệu USD, Nhật Bản với 21,9 triệu USD, Trung Quốc: 17,5 triệu USD, Ấn Độ: 10,8 triệu USD….

III. Nhập khẩu.

  1. Quy mô và tốc độ

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 6 là 7,06 tỷ USD, giảm 124 triệu USD so với tháng 5 chủ yếu do lượng nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh như: xăng dầu (giảm 18,4%), phân bón (giảm 19,9%), bông (giảm 27,3%), sắt thép (giảm 12,5%), ô tô nguyên chiếc (giảm 14,3%), xe máy (giảm 26,2%),… Tính riêng các mặt hàng có thống kê về lượng thì lượng nhập khẩu giảm đã làm kim ngạch nhập khẩu trong tháng giảm hơn 252 triệu USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2010 là 38,76 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm trước tới 8,73 tỷ USD. Đóng góp vào mức tăng kim ngạch của 2 quý đầu năm chủ yếu ở các mặt hàng như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: 808 triệu USD, sắt thép: 639 triệu USD, kim loại thường: 607 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu: gần 560 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 574 triệu USD, thức ăn gia súc: 340 triệu USD...

2      Một số mặt hàng nhập khẩu chính.

Chất dẻo nguyên liệu:  trong tháng nhập khẩu hơn 198 nghìn tấn, giảm nhẹ 2,9% so với tháng trước và đạt trị giá là 320 triệu USD. Hết tháng 6/2010, tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của cả nước là 1,1 triệu tấn, kim ngạch là 1,73 tỷ USD, tăng 7,9% về lượng và 47,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hết 6 tháng/2010, chất dẻo nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn quốc : 204 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ 2009; A rập Xêút: 174 nghìn tấn, tăng 45%; Đài Loan: 170 nghìn tấn, tăng 9%; Thái Lan: 116nghìn tấn, giảm 18,3%…

Phân bón các loại: lượng phân bón nhập khẩu trong tháng là 126,3 nghìn tấn, tăng 19,9% so với tháng 5, nâng tổng lượng phân bón các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 2 quý là 1,4 triệu tấn, giảm 37,2%, trị giá là 437 triệu USD, giảm 39,8% so với cùng kỳ năm 2009.

Lượng phân Urê nhập khẩu trong tháng ở mức thấp với 11,8 nghìn tấn, giảm 29,2% so với tháng trước, nâng tổng lượng nhập khẩu cả năm lên 363 nghìn tấn, trị giá gần 111 triệu USD.

Trong 2 quý đầu /2010, Việt Nam nhập khẩu phân bón chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc: 532 nghìn tấn, giảm 26,8%; Nga: 197 nghìn tấn, giảm 26,8%; Nhật Bản: 117 nghìn tấn, tăng 76%; Philippin: 80,4 nghìn tấn, giảm 58,3%;…

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: trong tháng, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 217 triệu USD, tăng 30,2% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 2 quý lên 1,16 tỷ USD, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó:

- Mặt hàng khô dầu đậu tương nhập khẩu trong tháng là 349 nghìn tấn, tăng 3%, với trị giá gần 135 triệu USD, nâng lượng nhập khẩu trong 2 quý lên 1,86 triệu tấn với trị giá là 718 triệu USD, chiếm 62% kim ngạch nhập khẩu nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu.

- Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (mã HS: 2309) trong tháng 6 cũng đạt mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm với kim ngạch gần 129 triệu USD, Trong đó, nhập khẩu thức ăn nuôi trồng thủy sản là 19,2 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu thức ăn cho gia súc khác là gần 110 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu có xuất xứ từ: Achentina với hơn 300 triệu USD, tăng 45%; Hoa Kỳ: 268 triệu USD, tăng 230%; Ấn Độ: 201 triệu USD, giảm 20%; Braxil: 61 triệu USD, tăng mạnh 824%;…

Nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày: trong tháng nhập khẩu đạt 858 triệu USD, giảm 8,1% so với tháng trước, Trong đó trị giá nhập khẩu vải là gần 487 triệu USD, giảm 5,1%; nguyên phụ liệu dệt may da giày 225 triệu USD, giảm 12,4%; xơ sợi dệt là gần 97 triệu USD, giảm 2,5% và bông gần 49 triệu USD, giảm 23,2%.

Hết tháng 6/2010, nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày đạt kim ngạch là 4,57 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,9 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2009.

Các thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong năm qua là: Trung Quốc: 1,4 tỷ USD, Đài Loan: 844 triệu USD, Hàn Quốc: 797 triệu USD, Hồng Kông: 250 triệu USD, …

Xăng dầu các loại: trong tháng, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là hơn 787 nghìn tấn, giảm 18,4% đã làm kim ngạch nhập khẩu giảm do lượng giảm là gần 113 triệu USD, Giá xăng dầu nhập khẩu bình quân trong tháng là 590 USD/tấn, giảm 7,2% so với tháng 5 đã tiết kiệm cho nhập khẩu 36 triệu USD, Như vậy, trị giá nhập khẩu xăng dầu các loại tháng 6 đạt 465 triệu USD, giảm 24,3% so với tháng trước.

Hết 6 tháng, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 5,25 triệu tấn, giảm 22,5%,  trị giá là 3,3 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore với 1,99 triệu tấn, giảm 29%; tiếp theo là Trung Quốc: 866 nghìn tấn, giảm 24%; Đài Loan: 620 nghìn tấn, giảm 53,3%; Hàn Quốc: 570 nghìn tấn, giảm 7,2%; Malayxia: 415 nghìn tấn, tăng 92%;…

Ô tô nguyên chiếc: trong tháng, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu là 4,57 nghìn chiếc, giảm 14,3% so với tháng 5, nâng lượng nhập khẩu 6 tháng/2010 lên gần 22,6 nghìn chiếc với trị giá là 398 triệu USD.

Xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với hơn 12,4 nghìn chiếc, giảm 19,5%, Tiếp theo là Trung Quốc: 2,14 nghìn chiếc, tăng 22%; thị trường Nhật Bản: 2,1 nghìn chiếc, giảm 16,7%; Đài Loan: 1,76 nghìn chiếc, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2009;…

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: nhập khẩu trong tháng là 391 triệu USD, giảm 6,9% so với tháng trước, nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 2 quý/2010 lên 2,16 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ 2009.

Hết 6 tháng/2010, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về cung cấp nhóm hàng này cho nước ta với 730 triệu USD, tăng 19,7% so với 6 tháng/2009, Tiếp theo là Nhật Bản: 454 triệu USD, tăng 41,8%; Hàn Quốc: 280 triệu USD, tăng 184%; Malaysia: 170 triệu USD, tăng 32%; Đài Loan: 145 triệu USD, tăng 16,3% …

   Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trong tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 1,19 tỷ USD, tăng 12,7% so với tháng trước, Nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng năm 2010 lên 6,2 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ 2009.

Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng qua có xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc với 2,1 tỷ USD, tăng 16,5%; Nhật Bản: 1,18 tỷ USD, tăng 13%; Hàn Quốc: 418 triệu USD; tăng 8,4%; Đức: 381 triệu USD, tăng 33,2%;…

 

Số liệu Thống kê Hải quan Việt Nam

Code Psn Gratuit