Đoàn lãnh đạo Công ty TNHH (Tập đoàn) Cảng Quốc tế Thượng Hải (SIPG) và Hãng tàu SITC thăm và làm việc tại Cảng Đình Vũ

        Ngày 23/02/2017, đoàn lãnh đạo Công ty TNHH (tập đoàn) Cảng Quốc tế Thượng Hải (SIPG) do ông Yan Jun - Chủ tịch dẫn đầu và Đại diện Hãng tàu SITC - Ông Sun Young Li - Tổng Giám đốc Công ty TNHH SITC Việt Nam đã có chuyến đến thăm và làm việc tại Cảng Đình Vũ.

        Tham gia đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Hùng Việt - Chủ tịch HĐQT Cảng Đình Vũ và Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Tổng Giám đốc Cảng Đình Vũ.

 

 

        Cảng Thượng Hải là Cảng cổ phần lớn nhất Trung Quốc với Tổng sản lượng hàng hóa container và hàng tổng hợp thông qua đứng đầu thế giới hiện nay. Năm 2016, tổng sản lượng hàng container thông qua của Cảng Thượng Hải đạt trên 37 triệu teus.

 

        

         Hãng tàu SITC là một trong những khách hàng lớn nhất của Cảng Thượng Hải và Cảng Đình Vũ.

         Chuyến thăm lần này tạo cơ hội phát triển và thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác, bạn hàng: Cảng Đình Vũ, Cảng Thượng Hải và Hãng tàu SITC

Code Psn Gratuit