QĐ về việc tạm hoãn hợp đồng lao động với ông Quách Kim Hiến

Ngày 11/09/2018, Cảng Đình Vũ ra quyết định số 246/2018/QĐ-TCTL về việc tạm hoãn hợp đồng lao động với ông Quách Kim Hiến, phó Tổng Giám đốc Cảng Đình Vũ từ ngày 11/09/2018 đến hết ngày 11/03/2019.

Link tai ve

Code Psn Gratuit