Bước vào những năm đầu của thế kỷ 21 Việt Nam có sự chuyển đổi sâu sắc về kinh tế, với chính sách mở cửa và hội nhập nền kinh tế thế giới, với kế hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía bắc ( Vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải phòng - Quảng Ninh ) nhằm từng bước đưa công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ngày càng phát triển.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp trong cả nước, Cảng Đình Vũ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, đơn vị sáng lập là Cảng Hải Phòng - Trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và chịu sự quản lý của Cục Hàng Hải Việt Nam. Sự hình thành Cảng Đình Vũ là nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực, đáp ứng khối lượng hàng hoá tăng cao và đưa Hải Phòng phát triển lên một tầm cao mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lượng phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải phòng - Quảng Ninh.

Căn cứ quyết định số 990/QĐ-TGĐ ngày 11/11/2002 Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam phê duyệt Đề án thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ. Vốn điều lệ khi thành lập công ty được là 100 tỷ, do các Cổ đông sáng lập gồm: Cảng Hải Phòng, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, Cảng cổ phần Đoạn Xá, Cảng cổ phần Vật Cách, công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp cảng HP và cán bộ công nhân viên Cảng Hải phòng.

Các ngành nghề kinh doanh xác định là: Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, kinh doanh kho bãi, dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá, vận tải hàng hoá đa phương thức, dịch vụ hàng hải...

Ngày 19/12/2002 là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ bằng việc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

 

Code Psn Gratuit