Nhận biết các loại Container, đặc điểm kỹ thuật

Quý khách có thể tham khảo cách nhận biết, thông số kỹ thuật các loại conatiner theo Bảng dưới đây:

17/5/2011

Trình tự nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Để tiện cho việc giao nhận hàng hàng hóa xuất nhập khẩu, Quý khách có thể tham khảo trình tự giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu dưới đây:

26/2/2010

Thủ tục cấp lệnh và quy trình giao nhận hàng hóa

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp trong cả nước, Cảng Đình Vũ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, đơn vị sáng lập là Cảng Hải Phòng - Trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và chịu sự quản lý của Cục Hàng Hải Việt Nam. Các ngành nghề kinh doanh của cảng Đình vũ: Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá, kinh doanh kho bãi, dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá, vận tải hàng hoá đa phương thức, dịch vụ hàng hải... Quý khách hàng đến làm thủ tục giao nhận hàng hóa xin vui lòng tham khảo hướng dẫn về thủ tục cấp lệnh và quy trình giao nhận hàng hóa dưới đây

28/1/2010

Các tin khác

Code Psn Gratuit