Nghị Quyết và Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Ngày 01/12/2016, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triền ra Nghị Quyết số 55 và Quyết định số 56 về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT. Cụ thể:

1/12/2016

Thông tin về việc từ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT của ông Bùi Chiến Thắng

Ngày 09/11/2016, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Thành Viên HĐQT của ông Bùi Chiến Thắng. Cụ Thể:

9/11/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức đợt 1-2016

Ngày 08/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra thông báo số 328/CV-CĐV về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức đợt 1 năm 2016. Cụ thể:

9/11/2016

Nghị quyết Số 47 HĐQT phiên họp 25.10.2016

Ngày 24/10/2016, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 47/NQ-HĐQT. Toàn Văn Nghị Quyết:

25/10/2016

Báo cáo tài chính quí III năm 2016

Ngày 20/10/2016, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí III năm 2016. Cụ thể:

20/10/2016

Code Psn Gratuit