Báo cáo tài chính quí IV va năm 2017

Ngày 20/01/2018, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí IV va năm 2017. Cụ thể:

20/1/2018

Nghị Quyết số 99/NQ-HĐQT và Quyết Định số 91/QĐ-HĐQT về việc gia hạn thời gian kế toán trưởng

Ngày 28/12/2017, HĐQT Cảng Đình Vũ ra Nghị Quyết số 99/NQ-HĐQT và Quyết Định số 91/QĐ-HĐQT về việc gia hạn chức danh kế toán trưởng công ty. Nội dung cụ thể:

28/12/2017

Ngày cuối chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 1 năm 2017

Ngày 09/11/2017, Cảng Đình Vũ ra công văn số 291/CV-CĐV về việc ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cố tức đợt 1 năm 2017. Cụ thể:

10/11/2017

Nghị Quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 31/10/2017

Ngày 31/10/2107, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 94/NQ-HĐQT. Cụ thể:

1/11/2017

Báo cáo tài chính quí III năm 2017

Ngày 23/10/2017, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí III năm 2017. Cụ thể:

23/10/2017

Code Psn Gratuit