Ngày cuối chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 1 năm 2018

Ngày 13/11/2018, Cảng Đình Vũ ra công văn số 326/CV-CĐV về việc ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cố tức đợt 1 năm 2018. Cụ thể:

15/11/2018

Nghị Quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018

Ngày 30/10/2018, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ ra nghị quyết số 31/NQ-HĐQT. Cụ thể:

30/10/2018

Báo cáo tài chính quí III năm 2018

Ngày 19/10/2018, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ công bố báo cáo tài chính quí III năm 2018. Cụ thể:

19/10/2018

QĐ về việc tạm hoãn hợp đồng lao động với ông Quách Kim Hiến

Ngày 11/09/2018, Cảng Đình Vũ ra quyết định số 246/2018/QĐ-TCTL về việc tạm hoãn hợp đồng lao động với ông Quách Kim Hiến, phó Tổng Giám đốc Cảng Đình Vũ từ ngày 11/09/2018 đến hết ngày 11/03/2019.

11/9/2018

Công bố thông tin 29/08/2018

Ngày 29/08/2018, Cảng Đình Vũ công bố thông tin về việc xin tạm dừng hợp đồng lao động của Phó TGĐ Quách Kim Hiến. Cụ thể:

29/8/2018

Code Psn Gratuit