Thg10 03

Thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc, trong sáng ngày 03/10/2020 đoàn viên thanh niên và cán bộ công nhân viên các đơn vị phòng ban Cảng Đình Vũ đã triển khai thực hiện công trình vệ sinh khuôn viên và khu vực làm việc tại bãi rộng 4,6 hecta của Cảng Đình Vũ trong khu công nghiệp Minh Phương.  

Công trình đã quy tụ gần 30 thành viên tham gia với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên, nhân viên Đội Giao nhận kho hàng. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phân công khoa học - hợp lý, Đoàn thanh niên Công ty đã hoàn thành khối lượng công việc dọn dẹp tương đối lớn sau thời gian 4 giờ.

Đoàn thanh niên Công ty xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên, sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của thủ trưởng các đơn vị phòng ban và Ban lãnh đạo đã giúp Đoàn thanh niên hoàn thành công trình ý nghĩa trong thời gian rất ngắn, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Cảng Đình Vũ trong năm 2020.

(Nguồn : DVP)