18 Thg5

Dịch vụ giám định - vệ sinh - sửa chữa container tại Cảng Đình Vũ

Hướng tới sự đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại cảng, cũng như mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tiện ích với chất lượng tốt nhất, từ ngày 01/12/2019 Cảng Đình Vũ trực tiếp triển khai cung cấp dịch vụ giám định, sửa chữa container cho tất cả các hãng tàu có hợp đồng lưu container tại Cảng Đình Vũ.

29 Thg4

Cảng Đình Vũ tổ chức công bố và trao giải “Cuộc thi viết bài chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5”

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Cảng Đình Vũ ban hành Quyết định số 100/2020/QĐ-TCTL về việc tổ chức “Cuộc thi viết bài chào mừng Quốc tế lao động 1/5”. Sáng ngày 29 tháng 4, Ban tổ chức công bố kết quả và tiến hành trao giải cho các tập thể và cá nhân tham gia viết bài dự thi.