Thg10 07

Triển khai công tác đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho CBCNV trong giai đoạn mới, trong 2 ngày 05-06/10/2022 Cảng Đình Vũ hợp tác cùng Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp (PROTRAIN) tổ chức chương trình tư vấn Tổng quan về các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, CBCNV Cảng Đình Vũ được giới thiệu các khái niệm căn bản nhất về Hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB) với những vấn đề như: Tại sao doanh nghiệp cần xây dựng và duy trì một hệ thống KSNB hiệu quả; Các mục tiêu của hệ thống KSNB; Ý nghĩa và các hạn chế của hệ thống KSNB; Các cấu phần, nguyên tắc và các hướng dẫn thực hiện của hệ thống KSNB; Vai trò của các nhân sự đối với việc xây dựng và vận hành hệ thống KSNB hiệu quả; Yếu tố tạo nên hệ thống KSNB hiệu quả.

Về nội dung quản trị rủi ro, giảng viên của PROTRAIN đã cung cấp các thông tin về nhận diện rủi ro, lợi ích của quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, các phương pháp và mô hình quản trị rủi ro sau đó học viên được chia nhóm tham gia thảo luận, thực hành các nội dung lý thuyết đã được truyền đạt.

Đối với nội dung thứ ba trong chương trình là Kiểm toán nội bộ (KTNB), các học viên của Cảng Đình Vũ đã được tìm hiểu về bản chất hoạt động KTNB; Vị trí, vai trò và lợi ích của KTNB; trách nhiệm của các bên trong hoạt động KTNB; Quy trình thực hiện KTNB; Cách thức huy động nguồn lực khả thi cho KTNB; Chiến lược thành lập và phát triển bộ phận KTNB.

Với yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nhân sự nhằm phục vụ công việc trong bối cảnh tình hình cạnh tranh khối cảng biển ngày gay gắt như hiện tại, việc tổ chức những khóa học, chương trình đào tạo như thế này là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, Cảng Đình Vũ sẽ không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo trong năm 2022 cũng như trong thời gian sắp tới để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng đội ngũ CBCNV giỏi chuyên môn, thạo nghiệp vụ và ngày càng chuyên nghiệp.

(Nguồn : DVP)