Thg11 03

 

Tham dự  buổi lễ, về phía Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng gồm có các đồng chí :

- Thượng tá Lê Văn Độ - Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải phòng

- Thượng tá Nguyễn Đức Trình- Trạm trưởng Trạm Biên Phòng cửa khẩu Cảng Đình Vũ

- Cùng các sĩ quan biên phòng phụ trách các đội nghiệp vụ thuộc trạm Trạm Biên Phòng cửa khẩu Cảng Đình Vũ

Về phía Cảng Đình Vũ gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Lê Thành Đỏ- Phó Tổng Giám đốc, phụ trách an ninh Cảng Đình Vũ

- Cùng các trưởng đơn vị, phòng ban, cán bô phụ trách an ninh, tự vệ, trực ban trưởng.

 

Trong  buổi lễ,  hai đơn vị đã cùng kiểm điểm, đánh giá tình hình,  sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng Đình vũ trong thời gian qua.

Thay mặt cho Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải phòng, đơn vị cấp trên trực tiếp của Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Đình Vũ, Thượng tá  Thượng tá Lê Văn Độ - Chỉ huy trưởng đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự  tại Cảng Đình vũ trong thời gian qua, đồng thời biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng Đình vũ và lực lượng an ninh tại Cảng Đình vũ, đồng thời cam kết quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Hải phòng, đặc biệt là trạm biên phòng Cửa khẩu Cảng Đình vũ hỗ trợ tốt nhất để đảm bảo công tác an ninh trật tự tại Cảng Đình Vũ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Cảng Đình vũ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Biên phòng cửa khẩu cảng Hải phòng, sự phối hợp chặt chẽ của Trạm biên phòng Cảng Dình vũ trong thời gian qua. Ông Nguyễn NGọc Hông cũng đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo  an ninh trật tự tại cảng Đình vũ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nâng cao hiệu quả trong công tác phối kết hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với hiện tượng, hành vi gây mất trật tự an ninh tại Cảng Đình vũ trong thời gian tới.

 

Thay mặt cho hai đơn vị, Ông  Lê Thành Đỏ - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách an ninh Cảng Đình Vũ và Thượng tá Nguyễn Đức Trình- Trạm trưởng Trạm Biên Phòng cửa khẩu Cảng Đình Vũ cùng ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng Đình Vũ trước sự chứng kiến của Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.

 

 

Lãnh đạo hai đơn vị cùng nhau cam kết thực hiện tốt những trách nhiệm, nghĩa vụ được đề ra trong bản Quy chế phối hợp.