Thg1 31

Sáng ngày 31/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 tại Hội trường tầng 5 Công ty. Tham dự Hội nghị có tổng số 131 đại biểu đại diện cho tập thể lãnh đạo và CBCNV các đơn vị phòng, ban, tổ, đội trong Công ty.

Sau thủ tục thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Hội nghị, toàn thể đại biểu đã được nghe các Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong phần phân tích báo cáo, Tổng giám đốc có nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp thiết các lực lượng cần tập trung như: đổi mới công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp quyết tâm giữ ổn định nguồn hàng truyền thống và tiếp thị thêm các hãng tàu và khách hàng mới; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Bãi container Cảng Đình Vũ góp phần nâng cao doanh thu và thu nhập của người lao động; nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm điều hành sản xuất; triển khai và tập trung chỉ đạo sát sao các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt; thực hành tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành góp phần nâng cao lợi nhuận.

Tiếp sau đó là Báo cáo của Ban chấp hành công đoàn về các nội dung: tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các cấp; Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ năm 2023: Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ Nhân đạo, Quỹ Tri ân khách hàng; tình hình tổ chức các hoạt động phúc lợi, xã hội, từ thiện; tổng hợp các kiến nghị của tập thể người lao động với Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận tích cực, sâu sát với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới: Đội Cơ giới tham luận về các biện pháp nâng cao an toàn trong lao động sản xuất của các tổ đế, nâng hàng, RTG; Phòng Điều độ khai thác có một số kiến nghị về biện pháp nâng cao năng lực xếp dỡ tuyến tiền phương; Phòng Kế hoạch kinh doanh phân tích về những khó khăn trong công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

Sau phần tham luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời, giải quyết các kiến nghị thu nhận từ Hội người lao động tại các đơn vị, năm 2023 có 06 kiến nghị Ban lãnh đạo đã được giải quyết và Tổng Giám đốc thông báo trực tiếp tại Buổi đối thoại định kỳ tổ chức vào ngày 15/11/2023. Thông qua Hội nghị người lao động các cấp năm 2024 đã có thêm 06 kiến nghị mới được tập hợp từ Tổng giám đốc đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị đồng thời giao cho các phòng ban nghiệp vụ liên quan giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất (trong đó có 01 kiến nghị về chế độ chính sách, 01 kiến nghị về tổ chức quản lý, 03 kiến nghị về tổ chức sản xuất và 01 kiến nghị về AT-VSLĐ, điều kiện làm việc).

Hội nghị người lao động Cảng Đình Vũ năm 2023 vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Hồng Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng và đồng chí Tô Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng. Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo cấp trên chúc mừng những thành tích sản xuất kinh doanh mà Cảng Đình Vũ đã đạt được trong năm 2023; đồng thời kêu gọi tập thể lãnh đạo và CBCNV Cảng Đình Vũ cùng tăng cường tinh thần kết nối với các đơn vị thành viên trong khối cảng để hướng tới 95 truyền thống Đảng bộ và công nhân cảng trong năm 2024.

Hội nghị người lao động Cảng Đình Vũ năm 2024 kết thúc thành công với việc thông qua Nghị quyết Hội nghị được nhất trí biểu quyết 100%. 

(Nguồn : DVP)