Thg6 16

 

Với 3 tiêu chí để chọn doanh nghiệp vào danh sách khảo sát gồm: Đang niêm yết trên TTCK Việt Nam và có giá trị vốn hóa từ 500 tỷ đồng trở lên; Doanh thu 3 năm liên tiếp từ 200 tỷ đồng trở lên; Lợi nhuận sau thuế 3 năm liên tiếp từ 20 tỷ đồng, trải qua một năm 2015 với nhiều sóng gió và thành tựu của gần 700 công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Ban tổ chức đã tìm ra 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016.Chương trình này khảo sát, chọn lọc và xếp hạng các công ty niêm yết thông qua các phương pháp đo lường khoa học theo chuẩn quốc tế với sự cố vấn của các chuyên gia phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, các công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp danh tiếng thế giới như Trường Kinh doanh Havard (Mỹ), Công ty Tư vấn McKinsey và những tổ chức kinh doanh có uy tín khác.

Cuộc bình chọn và khảo sát này được xem như một sự tổng kết chuyên sâu về hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị của những công ty niêm yết có thành tựu lớn trong hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản: (1) tăng trưởng kép doanh thu bán hàng, (2) tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình và (3) tỷ suất lợi nhuận cho đầu tư cổ phiếu (stock return) cho giai đoạn 3 năm 2013-2015. Theo báo cáo tổng kết tại Lễ vinh danh, đây là lần thứ tư liên tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình vũ lọt trong "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"