Thg4 30

Tổng hợp 5 bài viết đạt giải cao nhất “Cuộc thi viết chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5” do Cảng Đình Vũ tổ chức.

1. Giải Nhất tập thể: Bài thơ “Cảng Đình Vũ – Những ánh lửa hồng” – Tập thể Phòng Điều độ khai thác

2. Giải Nhì tập thể: Công tác văn thư lưu trữ - Những tồn tại và bước chuyển mình đầu tiên – Tập thể Phòng Hành chính

3. Giải Nhất cá nhân: Cảng Đình Vũ – Cánh hải âu trên sóng – Nguyễn Thị Ngọc Hoa Phòng Hành chính

4. Giải Nhì cá nhân: Bức thư gửi người bạn cũ – Bùi Thị Hải Yến Phòng Kế hoạch Kinh doanh

5. Giải Nhì cá nhân: Bài viết về Tổ sửa chữa – Lê Ngọc Đính Đội Cơ giới

(Nguồn : DVP)