Thg11 30

Ngày 24/11/2020, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 các công ty uy tín trong ngành logistics năm 2020. Theo đó, Cảng Đình Vũ vinh dự được xếp trong Top 5 công ty uy tín ngành Logistics năm 2020 - Nhóm ngành Khai thác cảng.

Có thể coi đây là một kết quả xứng đáng với những nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Cảng Đình Vũ khi đã đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức 10 tháng đầu năm 2020 khi Việt Nam và cả thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của quý 3 đã có những dấu hiệu tăng trưởng trở lại, sản lượng thông qua quý 3 đạt 112,26% kế hoạch; và tháng 10 tiếp tục vượt kế hoạch đề ra.

Các đơn vị phòng ban trong toàn Công ty vẫn luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao trong tháng 11-12 và cả năm 2020 để Cảng Đình Vũ tiếp tục có một năm thành công, xứng đáng với các danh hiệu mà các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đã đánh giá suốt thời gian qua.

https://vietnamreport.net.vn/Cong-bo-Top-10-Cong-ty-uy-tin-nganh-Logistics-nam-2020-9530-1006.html

(Nguồn : DVP)