Thg4 29

Sáng ngày 29/4/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 tại Hội trường tầng 5 Công ty. Tham dự Hội nghị có tổng số 129 đại biểu đại diện cho tập thể lãnh đạo và CBCNV các đơn vị phòng, ban, tổ, đội trong Công ty.

Sau thủ tục thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký hội nghị, toàn thể đại biểu đã được nghe các Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong phần phân tích báo cáo, Tổng giám đốc có nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp thiết các lực lượng cần tập trung như: Công đoàn Công ty nghiên cứu các chuyến tham quan cho CBCNV sau thời gian 2 năm bị ảnh hưởng do đại dịch covid-19; Công đoàn và các đơn vị phối hợp quan tâm sát sao hơn đến đời sống của CBCNV đặc biệt các trường hợp có điều kiện gia đình khó khăn, công tác từ thiện có thể áp dụng ngay từ chính nội bộ Công ty; công tác phát huy sáng kiến, tạo điều kiện cho các lực lượng trẻ thể hiện được tính xung kích, sáng tạo trong thi đua lao động sản xuất; và yêu cầu quan trọng thường trực nhất là nâng cao ý thức đảm bảo ATLĐ ở mức cao nhất ngay cả trong nhưng thời điểm phương tiện, thiết bị không hoạt động.

Tiếp sau đó là Báo cáo của Ban chấp hành công đoàn về các nội dung: tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các cấp; Báo cáo tình hình sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, Quỹ Nhân đạo; tình hình tổ chức các hoạt động phúc lợi, xã hội, từ thiện; Báo cáo các kiến nghị của tập thể người lao động với Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận tích cực, sâu sát với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 cũng như trong giai đoạn tới. Sau phần tham luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời, giải quyết các kiến nghị thu nhận từ Hội người lao động tại các đơn vị, trong đó Tổng giám đốc Cao Văn Tĩnh đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị đồng thời giao cho các phòng chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng phát biểu tại Hội nghịÔng Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị người lao động Cảng Đình Vũ năm 2022 vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Đình Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Đình Sơn chúc mừng những thành tích sản xuất kinh doanh mà Cảng Đình Vũ đã đạt được trong năm 2021; đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn mà Cảng Đình Vũ sẽ phải vượt qua để đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 được đánh giá là rất cao trong tình hình hiện tại.

Thư ký Hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyếtThư ký Hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết

Chủ tịch HĐQT bế mạc Hội nghịChủ tịch HĐQT bế mạc Hội nghị

Hội nghị người lao động Cảng Đình Vũ năm 2022 kết thúc thành công lúc 11h40’ ngày 29/4/2022 với việc thông qua Nghị quyết Hội nghị được nhất trí biểu quyết 100%.

(Nguồn : DVP)