Báo cáo tài chính

Tháng 10/2019
Ngày đăng
Xem
Tải về
Báo cáo tài chính quí III năm 2019
Ngày đăng: 21/10/2019
21/10/2019
Tháng 8/2019
Ngày đăng
Xem
Tải về
Tháng 7/2019
Ngày đăng
Xem
Tải về
Báo cáo tài chính quí II - 2019
Ngày đăng: 19/07/2019
19/07/2019
Tháng 4/2019
Ngày đăng
Xem
Tải về
Báo cáo tài chính quí I - 2019
Ngày đăng: 20/04/2019
20/04/2019
Tháng 3/2019
Ngày đăng
Xem
Tải về
Audited financial statements 2018
Ngày đăng: 12/03/2019
12/03/2019
Tháng 1/2019
Ngày đăng
Xem
Tải về
Báo cáo tài chính quí IV năm 2018
Ngày đăng: 21/01/2019
21/01/2019