Thg2 26

Thực hiện các nội dung trong Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng; văn bản số 577/SYT -NVY ngày 18/02/2021 của Sở Y tế; trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở các địa phương lân cận và phát hiện 3 ca lây nhiễm virus Sars-Covi2 tại Hải Phòng ngày 22/02, Cảng Đình Vũ tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp tăng cường phòng chống dịch trong toàn Công ty.

Duy trì việc cấp phát dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị, trang bị tại các vị trí có mật độ tiếp xúc cao như văn phòng thủ tục Phòng Kế hoạch kinh doanh, khu vực máy chấm vân tay, các nhà vệ sinh chung tại khu văn phòng 2 tầng, 5 tầng, khu nhà chờ công nhân…

Đối với công tác giải phóng tàu, duy trì việc phun khử khuẩn lan can, cầu thang lên xuống tàu trước khi làm; tất cả nhân viên, công nhân làm việc tại cầu tàu chấp hành đeo khẩu trang 100%, hạn chế lên tàu khi không thực sự cần thiết, nếu phải tiếp xúc với thuyền viên trên tàu phải thực hiện khử khuẩn trước khi quay lại văn phòng làm việc… Việc kiểm soát thuyền viên trên tàu và sà lan thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu theo công văn số 306-CVHHHP-TTTT ngày 23/02/2021 của Cảng vụ Hải Phòng, trong đó nêu cao tinh thần phối hợp của Phòng Điều độ khai thác, bộ phận An ninh với lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát đường thủy.

Bộ phận An ninh thực hiện đo thân nhiệt cho toàn thể CBCNV trước khi cho qua cổng ra vào và giám sát chặt chẽ khách hàng cũng như người đến cảng liên hệ công việc.

Phụ trách Y tế rà soát, tập hợp danh sách các CBCNV các đơn vị trong diện F1, F2, F3; yêu cầu CBCNV các đơn vị tự giác theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân và gia đình, xã hội trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Cảng Đình Vũ quyết tâm chung tay cùng thành phố Hải Phòng và cả nước trong công cuộc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Tất cả cùng nâng cao ý thức và thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

- Khẩu trang: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

- Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

- Khoảng cách: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác (theo các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ)..

- Không tụ tập đông người (theo các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ).

- Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế nơi cư trú, y tế Công ty (Y tế đã gửi biểu mẫu cho các đơn vị).

(Nguồn : DVP)